องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลละหานและส่งเสริมเื่อสร้างรายได้


ตัวแทนกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมศึกษาการคำนวนต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อวัตถุประสงการตั้งราคาสินค้า

2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28