องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลละหานและส่งเสริมเื่อสร้างรายได้


ตัวแทนกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมศึกษาการคำนวนต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อวัตถุประสงการตั้งราคาสินค้า

2022-08-09
2022-08-09
2022-08-05
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-27
2022-06-27