องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID2019


นำทีมออกสำรวจโดยผู้นักพัฒนาชุมชน และอว.ตำบลละหาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19

2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28