องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


รับมอบตู้อบพลังงานงานแสงอาทิตย์จากพลังงานจังหวัด


กลุ่มวิสาหกิจเกยษตรเมืองสี่มุม ได้รับการสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานจังหวัดชัยภูมิเพื่อใช้ในกิจกรรมของกลุ่ม

2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28