องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก ปี 2564


วันที่ 23 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงาน EMS อบต.ละหาน ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 16 ได้ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกรอบบริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก รัศมี 100 เมตร
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28