องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน มีนาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดวัดบ้านหนองสมบูรณ์ เพื่อให้บริเวณวัดบ้านหนองสมบูรณ์สะอาด สวยงาม และเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามนโยบายและมาตรการป้องกันฯของจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมจากประชาชนและจิตรอาสาในพื้นที่ตำบลละหาน
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28