องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ติดตาม แก้ไข เรื่องร้องเรียนมลพิษฝุ่นละออง ครั้งที่ 2


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ออกติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

๑.ผู้ประกอบการได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นระยะ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
๒. ผู้ประกอบการได้ดำเนินการสร้างแนวรั้วกันฝุ่น เพิ่มความสูงและเพิ่มพื้นที่ดักฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกำแพงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๓. ผู้ประกอบการจะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ และจะดำเนินการการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นอาจใช้เวลานานประมาณ ๖ เดือน และต้องรอช่างเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการ ในส่วนของแกลบผู้ประกอบการได้ดำเนินการขายและย้ายเข้าไปเก็บไว้ในโรงเก็บเรียบร้อยแล้ว
๔.ผู้ประกอบการได้ดำเนินการเทพื้นปูนทั่วบริเวณเพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองเรียบร้อยแล้ว
๕.การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันและลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองผู้ประกอบการชี้แจงว่าต้องทำรั้วและกำแพงแล้วเสร็จก่อนถึงจะทำการปลูกต้นไม้ได้

2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28