องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน เมษายน 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำดือน เมษายน 2564 ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสด และให้คำแนะนำพ่อค้า/แม่ค้าในตลาด และคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการในตลาดสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายและมาตรการป้องกันฯของจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมจากประชาชนและจิตรอาสาในพื้นที่ตำบลละหาน
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28