องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานประสานขอความช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ประสานขอความช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสจากศูนย์พึ่งพิงคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิได้ลงสอบข้อเท็จจริงและจะส่งผลการพิจารณาความช่วยเหลือต่อไป
2021-03-08
2021-03-04
2021-02-18
2021-02-16
2021-02-03
2020-12-18
2020-11-17
2020-11-16
2020-10-23
2020-10-13