องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย


เมื่อวันที่ 4มีนาคม พ.ศ.2564​ นายกองค์การบริหารนำคณะผู้บริหารพนักงานร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุมอบบ้าน​ ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจำนวน2หลัง
2021-03-08
2021-03-04
2021-02-18
2021-02-16
2021-02-03
2020-12-18
2020-11-17
2020-11-16
2020-10-23
2020-10-13