องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย


เมื่อวันที่ 4มีนาคม พ.ศ.2564​ นายกองค์การบริหารนำคณะผู้บริหารพนักงานร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุมอบบ้าน​ ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจำนวน2หลัง
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28