องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมวัดประชารัฐ วัดบ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 10


วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวบานเย็น พรหมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ พระอธิการชวนเฉลิม ธมฺมปาโล เจ้าคณะตำบลละหานเขต2 เจ้าอาวาสวัดหนองสมบูรณ์ ที่ได้บริจาคเงินสร้างหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน จำนวน80,000 บาท และได้เข้าร่วมโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดแนวทาง 5ส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานอบต.ละหานทำบุญถวายเพล และร่วมทำความสะอาด ณ วัดหนองสมบูรณ์ หมู่ที่10

2020-12-18
2020-11-17
2020-11-16
2020-10-23
2020-10-13
2020-10-10
2020-09-26
2020-09-25
2020-09-24
2020-09-17