องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563


วันที่ 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนในเขตตำบลละหาน

2021-03-08
2021-03-04
2021-02-18
2021-02-16
2021-02-03
2020-12-18
2020-11-17
2020-11-16
2020-10-23
2020-10-13