องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น


วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้จัดกิจกรรมคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมจากประชาชนและจิตรอาสาในพื้นที่ตำบลละหาน

2021-03-08
2021-03-04
2021-02-18
2021-02-16
2021-02-03
2020-12-18
2020-11-17
2020-11-16
2020-10-23
2020-10-13