องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานร่วมกับโรงเรียนละหานเจริญวิทยา  ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563  ณ  โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  

2021-03-08
2021-03-04
2021-02-18
2021-02-16
2021-02-03
2020-12-18
2020-11-17
2020-11-16
2020-10-23
2020-10-13