องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร ปี 2563


วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ละหาน นำโดย น.ส.บานเย็น พรหมภักดี นายก อบต.ละหานดำเนินโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร "เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล  และการผลิตอาหารปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนนกน้อย บ้านโนนเชือก ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.หวัดชัยภูมิ

2020-09-17
2020-09-15
2020-09-02
2020-08-26
2020-08-24
2020-08-21
2020-07-24
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01