องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเครื่องปั้นดินเผา


วันที่  3 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ละหาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาน ได้ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเครื่องปั้นดินเผา สถานประกอบการเตาดีมีทรัพย์ ณ บ้านเลขที่ 62 ม.10 บ้านหนองสมบูรณ์ ต.ละหาน เพื่อในการออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556

2020-09-17
2020-09-15
2020-09-02
2020-08-26
2020-08-24
2020-08-21
2020-07-24
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01