องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ผลิตภัณฑ์จากปลาบึงละหาน น้ำปลา
โดยกลุ่มสตรแม่บ้านหนองข้าวนก หมู่ที่4


ลิตภัณฑ์จากต้นกก เสื่อกก
โดยกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านโคกแพงพวย หมู่ที่8


ผลิตภัณฑ์จากหมวก
โดยกลุ่มสตรีบ้านโนนจานหมู่ที่5


ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง
โดยกลุ่มสตรีบ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่10

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป
โดยกลุ่มสตรีบ้านละหาน หมู่ที่1

ผลิตภัณฑ์ขนมไทย
โดยกลุ่มสตรีบ้านโคกแพงพวย หมู่ที่15

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
โดยกลุ่มพฒนาอาชีพ หมู่3 และหมู่16