องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่2) [ 7 มี.ค. 2560 ]152
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) [ 28 ธ.ค. 2559 ]176
3 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) [ 28 ธ.ค. 2559 ]178
4 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]152
5 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]152
6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจพปีงบประมาณ พ.ศ.2559(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 และ จ่ายขาดเงินสะสม) [ 5 ต.ค. 2559 ]125
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โอนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5) [ 4 ก.ค. 2559 ]133
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จ่ายขาดเงินสพสมครั้งที่ 2) [ 17 พ.ค. 2559 ]127
9 ผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่1 (ต.ค.-มี.ค.) ผด 3 [ 18 เม.ย. 2559 ]146
10 ผลการปฏิบัติงานตามแผยการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.-มี.ค.)ผด.6 [ 18 เม.ย. 2559 ]150
11 รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559,จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1) [ 18 เม.ย. 2559 ]139
12 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จ่ายขาดสะสมครั้งที่ 1) [ 25 ก.พ. 2559 ]152
13 แผนการจัดหาพัสดุ 2559(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1) ผด.5 [ 25 ก.พ. 2559 ]156
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1) [ 25 ก.พ. 2559 ]115
15 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]159
16 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.5) [ 15 ต.ค. 2558 ]191
17 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.5 อุดหนุนเฉพาะกิจศุนย์เด็กฯ) [ 15 ต.ค. 2558 ]164
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]142
19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 58 (คตง) [ 13 ต.ค. 2558 ]156
20 แผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)(ผด.3) [ 8 ต.ค. 2558 ]150
21 แผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เม.ย - ก.ย.)ผด.6 [ 8 ต.ค. 2558 ]161
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 58(คตง) [ 8 ต.ค. 2558 ]138
23 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)(กล้องวงจรปิด cctv)ผด.5 [ 30 ก.ย. 2558 ]157
24 แผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)(ผด.3) [ 15 ก.ค. 2558 ]143
25 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) [ 10 ก.ค. 2558 ]145
26 แผนการจัดหาพัสดุ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2)ผด.5 [ 10 ก.ค. 2558 ]144
27 แผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)(ผด.3) [ 10 เม.ย. 2558 ]144
28 แผนการจัดหาพัสดุ งวดี่1 (ต.ค.-มี.ค)ผด.6 [ 10 เม.ย. 2558 ]143
29 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 58 (คตง.10) [ 10 เม.ย. 2558 ]134
30 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ) [ 3 มี.ค. 2558 ]203
31 แผนการจัดหาพัสดุ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1)ผด.5 [ 3 มี.ค. 2558 ]159
32 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนทั่วไป)ผด.5 [ 8 ธ.ค. 2557 ]149
33 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 13 ต.ค. 2557 ]170
34 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.5) [ 1 ต.ค. 2557 ]140
35 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 4) [ 24 มิ.ย. 2557 ]179
36 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3) [ 9 มิ.ย. 2557 ]171
37 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) [ 6 มี.ค. 2557 ]169
38 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) [ 25 ธ.ค. 2556 ]168
39 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]166
40 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) [ 1 เม.ย. 2556 ]170
41 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) [ 8 ก.พ. 2556 ]182
42 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2555 ]176
 
|1หน้า 2