องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1) [ 22 ส.ค. 2562 ]7
2 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายการตั้งใหม่) [ 15 ส.ค. 2562 ]13
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4) [ 8 ก.ค. 2562 ]21
4 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 28 มิ.ย. 2562 ]29
5 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการตั้งใหม่) [ 28 มิ.ย. 2562 ]27
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายการตั้งใหม่) [ 26 มิ.ย. 2562 ]28
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 4 มิ.ย. 2562 ]36
8 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2) (ผด.2และผด.5) [ 19 มี.ค. 2562 ]57
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2) [ 18 มี.ค. 2562 ]59
10 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]66
11 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2) [ 22 ม.ค. 2562 ]64
12 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]56
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1) [ 11 ม.ค. 2562 ]77
14 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1)ผด.2,ผด.5 [ 11 ม.ค. 2562 ]76
15 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (ผด.2และผด.5) [ 30 ต.ค. 2561 ]111
16 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดวื้อจัดดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) คตง. [ 30 ต.ค. 2561 ]105
17 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.2และผด.5) [ 26 ต.ค. 2561 ]122
18 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(คตง.) [ 26 ต.ค. 2561 ]113
19 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3) [ 12 ต.ค. 2561 ]114
20 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4) [ 12 ต.ค. 2561 ]108
21 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)ผด.3,ผด.6 [ 12 ต.ค. 2561 ]103
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]34
23 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) ผด.2,ผด.5 [ 13 ก.ค. 2561 ]131
24 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครังที่ 3)คตง. [ 13 ก.ค. 2561 ]113
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]127
26 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 2 เม.ย.- มิ.ย.)ผด.3,ผด.6 [ 11 ก.ค. 2561 ]114
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่2) [ 30 พ.ค. 2561 ]111
28 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2) [ 21 พ.ค. 2561 ]107
29 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2) [ 21 พ.ค. 2561 ]130
30 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จ่ายขาดครั้งที่ 1/2561)ไตรมาสที่ 2 [ 18 พ.ค. 2561 ]114
31 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)ผด.3,ผด6 [ 9 เม.ย. 2561 ]119
32 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2561 ]122
33 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ) [ 12 มี.ค. 2561 ]134
34 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ่ายขาดเงินสะสมครังที่ 1) [ 12 มี.ค. 2561 ]129
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]126
36 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่1 (คตง) [ 31 ม.ค. 2561 ]124
37 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ผด.2 [ 19 ธ.ค. 2560 ]118
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2560 ]138
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]135
40 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]116
41 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 (กรกฎาคม -กันยายน) [ 10 ต.ค. 2560 ]134
42 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]118
43 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2560 งวดที่2 (เมษายน-มิถุนายน) ผด.6 [ 14 ก.ค. 2560 ]134
44 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2(เมษายน - มิถุนายน ) ผด.3 [ 14 ก.ค. 2560 ]133
45 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ,จ่ายขาดสะสม 1,2,3)ไตรมาสที่ 2 [ 14 ก.ค. 2560 ]132
46 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3) [ 17 พ.ค. 2560 ]204
47 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 17 พ.ค. 2560 ]170
48 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) [ 24 เม.ย. 2560 ]107
49 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.6) [ 21 เม.ย. 2560 ]149
50 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3) [ 21 เม.ย. 2560 ]145
 
หน้า 1|2